Privacyverklaring

Identiteit

Bij Misi respecteren wij de privacy van de bezoekers van onze website en behandelen de persoonlijke informatie op vertrouwelijke wijze. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor contact en nadere vragen:

Misi BV
Spectrumlaan 31
2665 NM Bleiswijk

Telefoon: +31 (0)85 047 77 10
E-mail: info@misi.nl

Doeleind en grond van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze e-commerce fulfilment overeenkomsten. Wij verwerken in opdracht van onze klanten gegevens voor het postaal klaarmaken van bestellingen en het voorbereiden van verzendingen en mailingen. Daarnaast zijn de gegevens van belang om onze klantenservice, om de klant en diens klanten te kunnen helpen en voorzien van informatie.

Cookies en de website

De website van Misi houdt algemene bezoekgegevens bij, door middel van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes welke tijdens een bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone geplaatst worden. In het bestand wordt informatie opgeslagen, die later door de website herkend worden. De cookies op deze website zijn puur in het kader van de functionaliteit en optimalisatie van de website. Hier kunnen o.a. het IP-adres en het tijdstip van het bezoek bijgehouden worden, een zogenaamde ‘inlog-cookie’ mogelijk gemaakt waardoor men makkelijker kan inloggen. Er wordt derhalve gebruik gemaakt van functionele cookies.

Recht van betrokkene

Als klant van een klant van Misi heeft u recht op inzage in uw gegevens. Daarbij kan u verzoeken om verwijdering of indien er onjuistheden zijn om rectificatie (correctie) van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan indien de gegevens niet meer relevant zijn en indien het niet in strijd is met onze wettelijke verplichting tot het bewaren van de gegevens. Tevens kunt u al uw gegevens opvragen (dataportabiliteit), neem hiervoor contact op met het bedrijf waar u uw bestelling geplaatst heeft (bent u een klant van onze klant, dan worden die gegevens in principe opgevraagd bij de hoofdverantwoordelijke, waarbij wij alle redelijke maatregelen zullen nemen om aan die aanvraag te voldoen). Bent u het niet eens met de verwerking of de wijze van verwerking, dan kunt u een bezwaar maken tegen de gegevensverwerking en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minimale gegevensverwerking

Wij zijn slechts beheerder van de gegevens die wij ontvangen van onze klanten, wij streven ernaar zo min mogelijk gegevens te verwerken en deze te wissen wanneer ze niet meer nodig zijn voor onze klanten.

 

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze informatie en uw IP-adres worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, rapporten over de website aan ons te kunnen verschaffen en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te verlenen. Deze informatie kan door Google aan derden verschaft worden, indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover de derden de informatie namens Google verwerken. Hier kunnen wij geen invloed op uitoefenen. Voor meer informatie, lees het privacy beleid van Google en van Google Analytics.

Websiteleads

Misi maakt gebruik van de diensten van Websiteleads. Deze dienst toont ons welke potentiële klanten onze website benaderd hebben en daarop springen wij in, bijvoorbeeld door contact op te nemen. Dit geldt alleen voor B2B situaties, hiervoor worden geen particuliere gegevens verzameld.

Beveiliging ICT

Bij Misi doen wij er alles aan persoonsgegevens veilig te stellen, waaronder:

Een constante check op virussen en malware aanvallen met een constant geüpdatet virusscan programma.

Daarnaast maken we intern en extern gebruik van een sterk wachtwoordbeleid. Externe toegang tot het systeem door een medewerker kan alleen via een beveiligde VPN-verbinding.

Op deze manier beogen wij uw persoonsgegevens op een passende en veilige manier te verwerken en te waarborgen, zodat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ervan.

Duur van de opslag

Wij streven het beginsel van minimale gegevensverwerking na. Wij bewaren uw gegevens en de gegevens van uw klanten, zolang u klant bij ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op de website gepubliceerd.