Abonnementenbeheer


 
  Uitgeverijen, stichtingen, verenigingen en fanclubs hebben een uitgebreide abonnementen- en/of ledenadministratie. Misi is zeer ervaren in de totale afhandeling hiervan. De Misi-methode biedt vele mogelijkheden voor maatwerk in uw abonnementbeheer of ledenadministratie. Misi-methode:

  • invoer nieuwe abonnementen/leden (dagelijks)
  • flexibiliteit in administratie vormen (kwartaal, jaar, cadeau, gratis, aantal etc.)
  • desgewenst bevestiging van aan- en afmeldingen aan leden/abonnees
  • (vervolg) facturering en eventueel automatische incasso verloopt geheel automatisch
  • aanmaken adresbestand conform planning en digitaal aanleveren bij verzendhuis
  • online rapportage aantal abonnees/leden en te factureren aantallen